ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่อง เปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
   
 
   

           ตามหนังสือกระทรวงมหาไทย เรื่องการเตรียมความพร้อมในการเปฺิดศุนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 โดยให้เปิดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ วัน จัทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสานแนบ..

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มิ.ย. 2564