ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่องการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   
 
   

       ด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ราละเอียด ตามาเอกสารแนบ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 พ.ค. 2564