ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่องการขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 ม.ค. 2564