ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ แจ้งผลการขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
   
   
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 ก.พ. 2564