ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
 
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 27 คน] เมื่อ 09 ก.ค. 2563
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 5 คน] เมื่อ 02 ก.ค. 2563
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 80 คน] เมื่อ 02 ก.ค. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 70 คน] เมื่อ 01 ก.ค. 2563
ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 25 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 29 คน] เมื่อ 22 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 4 คน] เมื่อ 03 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4