ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 04 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่องการขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 24 ธ.ค. 2563
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 27 คน] เมื่อ 17 พ.ย. 2563
หัวข้อ บัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ประจำปี 63 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2563
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 75 คน] เมื่อ 17 ก.ย. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 43 คน] เมื่อ 17 ก.ย. 2563
ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 77 คน] เมื่อ 17 ก.ย. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 47 คน] เมื่อ 09 ก.ย. 2563
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 51 คน] เมื่อ 09 ก.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 44 คน] เมื่อ 18 ส.ค. 2563
ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 13 คน] เมื่อ 14 ส.ค. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 39 คน] เมื่อ 14 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 34 คน] เมื่อ 11 ส.ค. 2563
ประกาศ การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 15 คน] เมื่อ 04 ส.ค. 2563
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 04 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 26 คน] เมื่อ 09 ก.ค. 2563
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 4 คน] เมื่อ 02 ก.ค. 2563
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 80 คน] เมื่อ 02 ก.ค. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 70 คน] เมื่อ 01 ก.ค. 2563
ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 25 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4