ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 101 รายการ
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปะกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเขาน้ำวั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 27 คน] เมื่อ 04 ส.ค. 2564
ประกาศ ประกวดราคา โครงการปรับปรุงระบบประปาเขาน้ำวั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 22 คน] เมื่อ 22 ก.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) กองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 26 คน] เมื่อ 07 เม.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) กองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 26 คน] เมื่อ 07 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7910 ชพ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 001 49 0002 จำนวน 5 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 27 คน] เมื่อ 18 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.58004 สายหนองอ้ายแก้ว บ้านน้ำพุ หมู่ 5 ตำบลปากคลอง ด้วยวิธี e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 80 คน] เมื่อ 17 มี.ค. 2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอ้ายแก้ว บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๕ ต.ปากคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 30 คน] เมื่อ 25 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุถุง และ นม ยู.เอช.ที บรรจุกล่อง สำหรับนมภาคเรียนที่ 2/2563 และนมปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 6 คน] เมื่อ 25 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ (ผ้าหมึก จำนวน 2 ชิ้น) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 23 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเครื่อง NANO 1.0 ลิตร จำนวน 1 ขวด พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรค 696 ชุมพร หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 024 48 0003 กองคลัง โดยวิ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 18 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเครื่อง NANO 1.0 ลิตร จำนวน 1 ขวด พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน หมายเลขทะเบียน ขขค 942 ชุมพร หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 024 53 0005 ก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 18 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (คอท่อ จำนวน 1 ชิ้น และขาตั้งข้าง จำนวน 1 อัน พร้อมเปลี่ยน)กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 18 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขขค 942 ชพ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 024 53 0005 จำนวน 3 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 18 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรค 696 ชพ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 024 48 0003 จำนวน 1 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 18 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 18 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก (2.25-17) ล้อหน้า จำนวน 1 เส้น ,ยางใน (2.25-17) ล้อหน้า จำนวน 1 เส้น และยางรองขอบ จำนวน 1 เส้น พร้อมเปลี่ยน) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 18 ก.พ. 2564
ประกาศแจ้งผลการขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 04 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 52 0065 ของผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 รายการ กองคลัง (ลง Window) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 29 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 15 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 15 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6