ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 115 รายการ
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่อง ขายรถยนต์ชำรุด ไม่ใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคากัน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 23 คน] เมื่อ 25 เม.ย. 2565
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือจำเป็นต้องไม่ใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคากัน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 22 คน] เมื่อ 25 เม.ย. 2565
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่อง ยกเลิกการขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 15 คน] เมื่อ 22 เม.ย. 2565
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่อง การขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 40 คน] เมื่อ 30 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยยนต์ส่วนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 26 คน] เมื่อ 17 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยยนต์ส่วนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 25 คน] เมื่อ 03 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่้อโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 41 คน] เมื่อ 22 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 44 คน] เมื่อ 18 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองอ้ายแก้ว บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 35 คน] เมื่อ 27 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.ปากคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 30 คน] เมื่อ 18 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน ที่ทำการ อบต.ปากคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 23 คน] เมื่อ 04 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลาทอง-เขาคิโหลก หมู่ที่ 6 ตำบลปากคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 23 คน] เมื่อ 27 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปะกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเขาน้ำวั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 108 คน] เมื่อ 04 ส.ค. 2564
ประกาศ ประกวดราคา โครงการปรับปรุงระบบประปาเขาน้ำวั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 95 คน] เมื่อ 22 ก.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) กองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 79 คน] เมื่อ 07 เม.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) กองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 85 คน] เมื่อ 07 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7910 ชพ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 001 49 0002 จำนวน 5 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 87 คน] เมื่อ 18 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.58004 สายหนองอ้ายแก้ว บ้านน้ำพุ หมู่ 5 ตำบลปากคลอง ด้วยวิธี e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 157 คน] เมื่อ 17 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.58004 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 27 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหน้าค่าย บ้านทุ่งมหา หมู่ที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 27 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6