ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์กานบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่อง แจ้งเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาส่วนตำบลปากคลอง ภาคเรียที่ 2/2564
   
 
   

 ประกาศองค์กานบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่อง แจ้งเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาส่วนตำบลปากคลอง ภาคเรียที่ 2/2564 ในวันที่ 1 พฤษจิกายน 2564 จำนวน 3 แห่ง 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหน้าค่าย 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำธง 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางแหวน รายละเอียดตามปรกาศ...

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2564